Saturday, November 29, 2014

Ketika mereka bermewah-mewah

SITI ZURAIDAH ISMAIL
28 November 2014

"DAN jika Kami hendak membinasakan sesebuah negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar mentaati ALLAH), tetapi apabila mereka melakukan derhaka dalam (negeri) itu, maka berlakulah perkataan (hukuman Kami) terhadap mereka, kemudian Kami hancur-leburkan (negeri itu)." (Surah Al-Isra’: 16)


Ulama mentafsirkan ayat di atas dengan pelbagai tafsiran. Pertama, yang dimaksudkan dengan perintah ALLAH SWT kepada orang yang hidup mewah dalam ayat ini adalah ketentuan atau takdir ALLAH kepada mereka. ALLAH memudahkan mereka untuk menjalani apa yang ditakdirkan. ALLAH memudahkan mereka melakukan kemungkaran yang diinginkan sehingga berhak mendapat azab daripada ALLAH.

Kedua, dimaksudkan dengan perintah ALLAH dalam ayat ini adalah ALLAH memerintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu untuk melakukan ketaatan, tetapi mereka tetap melakukan kefasiqan dan kemungkaran sehingga negeri itu mendapat murka dan azab daripada-Nya.

Azab kehancuran

Ada beberapa lagi tafsiran yang lain daripada ulama. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa ALLAH menyatakan azab dan kehancuran itu akan meliputi semua negeri padahal yang melakukan kefasiqan dan kemungkaran itu hanyalah orang-orang yang hidup mewah di negeri itu?

Ulama menjelaskan keadaan ini mungkin dijawab dengan dua jawapan. Pertama, ini kerana masyarakat bawahan atau kelompok masyarakat lain menjadi pengikut kepada golongan elit tersebut. Firman ALLAH bermaksud: "Dan mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)." (Surah Al-Ahzab: 67)

Firman-Nya lagi: "Dan mereka semua (di padang mahsyar) berkumpul untuk menghadap ALLAH, lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong: "Sesungguhnya kami dahulu pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami daripada azab ALLAH (walaupun) sedikit sahaja?" Mereka menjawab: "Sekiranya ALLAH memberi petunjuk kepada kami, nescaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama sahaja bagi kita, sama ada kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." (Surah Ibrahim: 21)

Kedua, jika sebahagian dalam sesebuah masyarakat melakukan kemungkaran, sedangkan yang lainnya melarang dan mencegahnya maka azab ALLAH akan menimpa mereka seluruhnya, sesuai dengan firman ALLAH: "Dan peliharalah dirimu daripada seksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Ketahuilah ALLAH sangat kuat seksaan-Nya." (Surah Al-Anfal: 25)


Bermewah dengan kurniaan-Nya

Bermewah dalam bahasa Arab disebut dengan al-taraf bererti melampaui batas dalam menggunakan nikmat kurniaan ALLAH. Atau dalam kata lain, nikmat ALLAH yang digunakan secara berlebihan dan melampaui batas dan diikuti dengan keangkuhan dan perbuatan zalim. Mereka yang hidupnya begini selalu ingin lebih daripada yang lain dalam segala hal dan selalu berusaha untuk berada di atas dalam hal bersifat duniawi.

Ketika al-taraf ini disebut dalam al-Quran, ia selalu menunjukkan ini adalah sikap yang tercela dan selalunya kelompok inilah yang sering menyebabkan kehancuran sesuatu kaum atau bangsa.

ALLAH berfirman lagi: "Dan setiap kali Kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) berkata: "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." (Surah Saba’: 34)
Rasulullah SAW selalu mengingatkan umatnya agar jangan sampai kepada gaya hidup seperti ini.


Risaunya Baginda SAW

Daripada ‘Amru bin ‘Auf al-Anshari RA, Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrin untuk mengambil harta rampasan perang. Rasulullah SAW membuat perjanjian damai dengan penduduk Bahrin, Baginda SAW mengangkat Al-Ala’ bin Al-Hadhrami sebagai pemimpin mereka. Lalu Abu Ubaidah datang dengan membawa harta dari Bahrin. Kaum Ansar mendengar berita kedatangan Abu Ubaidah dengan harta berkenaan.

Mereka menunaikan solat Subuh bersama Rasulullah SAW. Usai solat, Baginda SAW mahu melangkah pergi namun mereka menghalang Baginda SAW. Maka, Rasulullah SAW tersenyum saat melihat mereka.

ALLAH juga mengingatkan hamba-Nya perkara yang sama dengan berfirman: "Dan sekiranya ALLAH melapangkan rezeki kepada hamba-Nya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan ukuran yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, Dia Maha Teliti terhadap (keadaan) hamba-Nya, lagi Maha Melihat." (Surah Al-Syura: 27)

Melihat keadaan masyarakat dan bagaimana gaya hidup kita, bolehlah mengambil iktibar daripada inti pati ayat dari Surah Al-Isra’ ini. Sebaiknya kita tidak tergolong dalam golongan mereka yang menerima azab ALLAH  atas muka bumi. Doa kita bukan hanya dihindarkan azab dunia tetapi juga azab di akhirat kelak. Insya-ALLAH.

No comments:

Post a Comment