Monday, July 8, 2013

Amalan Mendekatkan Diri Kepada Khalik dan Makhluk

Abu Bakr Al Warraq menjelaskan amalan yang mendekatkan kepada Khalik dan Makhluk.


MUHAMMAD BIN HAMID bertanya kepada Abu Bakr Al Warraq,”Beri tahu saya hal yang mendekatkanku kepada Allah dan mendekatkanku kepada manusia”.

Abu Bakr Al Warraq pun menjawab,”Adapun hal yang mendekatkan engkau kepada Allah adalah meminta kepada-Nya. Adapun hal yang mendekatkan engkau kepada manusia adalah meninggalkan meminta kepada mereka”. (4/145,146)

No comments:

Post a Comment