Wednesday, July 31, 2013

JADILAH MANUSIA YANG SENTIASA BERSYUKUR !!!

Kisah tiga orang penderita kusta, botak, dan buta

 Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Bahawa ia pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, "Allah ingin menguji tiga orang Israel yang menderita kusta, botak, dan buta. Maka, Dia mengutus malaikat yang datang kepada si penderita kusta seraya berkata, 'Apa yang paling kamu sukai?' Ia berkata, "warna yang indah dan kulit yang mulus kerana orang-orang jijik melihatku.' Malaikat itu menyentuhnya dan ia sembuh seperti sediakala, Kulitnya pun menjadi mulus dan elok. malaikat itu menanyainya lagi, 'Apa kekayaan yang paling kamu sukai?' Ia menjawab, Unta. Maka ia pun diberi seekor unta betina bunting dan malaikat berkata kepadanya, Semoga berkah Allah tercurah padamu.


Kemudian malaikat itu pergi menemui si orang botak seraya berkata, "Apa yang paling kau inginkan? Ia berkata, Rambut (kepala) yang lebat dan sembuh dari penyakit (kebotakan) ini kerana orang-orang mengejekku. Malaikat itu menyentuhnya dan seketika penyakitnya sembuh dan kepalanya ditumbuhi rambut yang lebat dan elok. Malaikat itu berkata lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kau sukai?" Ia menjawab, 'Sapi.' malaikat memberinya seekor sapi betina bunting dan berkata, "Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya kepadamu.

Kemudian malaikat itu pergi menemui si orang buta dan bertanya, 'Apa yang paling kau inginkan?" Ia berkata, 'Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat susuk manusia. Malaikat itu menyentuh matanya dan seketika sembuh kembali. Malaikat bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu sukai?" Ia menjawab, "biri-biri', Maka malaikat memberikanya seekor biri-biri betina yang bunting. Setelah itu binatang-binatang bunting itu beranak pinak dan berkembang biak amat banyak sehingga unta, sapi dan biri-biri milik ketiga orang itu masing-masing banyaknya cukup untuk meyesaki sebuah lembah.

Kemudian malaikat itu datang kembali ke penderita kusta dalam wujud sepertinya seraya berkata, Aku jatuh miskin, semua kekayaanku ghaib dalam perjalanan. Tiada yang dapat mencukupi keperluanku kecuali Allah dan setelah itu kamu. dengan nama Dia yang telah memberikan kepadamu kulit yang mulus dan kekayaan yang melimpah aku minta kepadamu seekor unta sehingga aku dapat meneruskan perjalananku."

Si bekas penderita kusta itu berkata, 'banyak kewajiban yang harus ku penuhi, (jadi aku tidak dapat meluluskan permintaanmu)' malaikat itu berkata, Rasanya aku mengenalmu. Bukankah kamu si penderita kusta yang membangunkan kejijikan banyak orang itu? Bukankah dahulu kamu miskin dan kemudian Allah menganugerahimu (seluruh) kekayaan ini?" Ia menjawab, (keliru kamu), kekayaan ini warisan dari buyutku.'

Malaikat berkata, 'Seandainya yang kamu katakan adalah dusta, biarlah Allah mengembalikan kamu seperti semula. Kemudian malaikat yang berubah wujud menjadi manusia itu pergi menemui orang yang dahulu berkepala gundul dalam bentuk yang sama dengannya (gundul).

Ia mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada bekas penderita kusta dan juga memperoleh jawaban yang serupa. Maka malaikat itu berkata, 'Seandainya yang kamu katakan adalah dusta, biarlah Allah mengembalikan kamu seperti semula. setelah itu ia menemui orang yang dahulu buta dalam wujud orang buta dan berkata, Aku miskin dan musafir, semua kekayaanku lenyap dalam suatu perjalanan. tak ada yang dapat menolongku kecuali Allah dan setelah Dia ( yang dapat menolongku) adalah dirimu.

Aku meminta padamu seekor biri-biri dengan nama Dia yang telah mengembalikan penglihatanmu kepadamu. Aku ingin melanjutkan perjalananku. Orang itu berkata, "tak ada keraguan lagi. Aku dahulu buta dan Allah telah mengembalikan penglihatanku; dahulu aku miskin dan Allah telah membuatku kaya; maka ambil sajalah apa yang kamu mahu dari kekayaanku. Demi Allah! Aku tidak akan mencegahmu mengambil apa pun yang kau mahu dari kekayaanku kerana Allah. Malaikat itu menjawab, uruslah harta milikmu. Kamu telah diuji Allah dan Allah sayang kepadamu dan murka pada dua orang sahabatmu." (4:670-S.A)


No comments:

Post a Comment