Thursday, December 16, 2010

KELEMAHAN MANUSIA MENGIKUT AL QURANSumber: " Ta'lim Wa Tarbiyat " oleh Ibrahim Amini.

Manusia rupa-rupanya sejenis makhluk yang Allah ciptakan mempunyai banyak kelemahan. Itulah sebabnya Allah kurniakan al Quran, para nabi dan rasul, serta para alim ulamak untuk membimbing dan membuat pandu arah kepada manusia, agar tidak melakukan sesuatu kerja yang akan merosakkan diri mereka dan alam yang Allah kurnia. 
 
Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan manusia sebagai maujud yang mulia dan tinggi, disisi lain juga menyebutkan kelemahannya. Marilah kita renungi petikan maksud ayat-ayat Quran yang membuktikan bahawa manusia itu lemah.

1. Lupa Tuhan
 
"Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu darinya, dia (kembali) memlalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa lepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang0orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan." (QS. Yunus:12)

2. Bangga dan Sombong
 
"Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencanayang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku" Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga." (Hud:10)

"Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku" Namun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata, "Tuhanku menghinakanku". (al-Fajr:15-16)

3. Tidak Bersyukur
 
"Dan jika Kami rasakan kepada manusia suati rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu Kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa lagi tidak berterimakasih." (Hud:9)

4. Kikir dan Berkeluh-kesah
 
"Katakanlah, "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia sangat kikir." (al-Isra:100)
 
"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir." (al-Ma'arij:19-20)

5.
Lemah
 
"Dan manusia diciptakan lemah." (an-Nisaa:28)

6. Melampaui Batas Ketika Merasa Cukup
 
"Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup." (al-'Alaq:6-7)

7. Tergesa-gesa
 
"Dan manusia memohon kejahatan sebagaimana dia memohon kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." (al-Isra:37)
 
"Manusia telah diciptakan (bertabiat) tergesa-gesa." (al-Ambiya:37)

8. Suka Membantah
 
"Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah." (al-Kahfi:54)

9. Zalim dan Tidak Bersyukur
 
"Dia Dia tidak memberikan kepadamu (keperluan) dari segala apa yang kamu mohonkan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)." (Ibrahim:34)

10. Bodoh
 
"Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (al-Ahzab:72)

11. Tergoda Kesenangan Dunia
 
"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik." (Al Imran:14)

12. Menyuruh kepada Keburukan
 
"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya diri itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali diri yang diberi rahmat oleh Tuhanku." (Yusuf:53)

No comments:

Post a Comment